ความเชื่อ ไข่แดงสีเข้ม มีคุณค่าทางอาหารมากกว่า ไข่แดงสีเหลืองอ่อน


ความเชื่อ ไข่แดงสีเข้ม มีคุณค่าทางอาหารมากกว่า ไข่แดงสีเหลืองอ่อน

          ความจริงสีของไข่แดงไม่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางโภชนาการแต่อย่างใด สีของไข่แดงเกิดจากอาหารที่แม่ไก่ได้ทานเข้าไป เช่นสีเหลืองของข้าวโพด นอกจากนี้ไข่แดงที่มีสีเข้มมาก อาจเกิดจากการใช้สารสังเคราะห์เร่งสีไข่แดงผสมไปในอาหารของแม่ไก่ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในบางประเทศอีกด้วย

ไข่ไก่เปลือกสีขาว แพงกว่า สดกว่า อร่อยกว่า มีคุณค่าทางอาหารมากกว่า จริงหรือไม่ ?


ไข่ไก่เปลือกสีขาว แพงกว่า สดกว่า อร่อยกว่า มีคุณค่าทางอาหารมากกว่า จริงหรือไม่ ?


          สีของเปลือกไข่ไก่เป็นผลมาจากสายพันธุ์ของแม่ไก่ แม่ไก่ไข่สายพันธุ์เล็กฮอร์นขาว (White Leghorn) ให้เปลือกไข่สีขาว ส่วนแม่ไก่ไข่สายพันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red) จะให้ไข่ไก่ที่มีเปลือกสีออกน้ำตาล

การให้อาหารไก่ไข่ และสูตรอาหารไก่ไข่


การให้อาหารไก่ไข่ และสูตรอาหารไก่ไข่

          หลักเกณฑ์ในการให้อาหารไก่ไข่ ต้องพิจารณามาจากหลายปัจจัยอย่างเช่น เวลาให้อาหารไก่ต้องตรงเวลา เวลาที่เหมาะสมโดยช่วงเช้าควรให้เวลา 8.00 - 9.00 น. และช่วงบ่ายควรให้เวลา 13.00 - 14.00 น. หมั่นสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของไก่เพื่อใช้เป็นการพิจารณาว่าต้องลดหรือเพิ่มอาหาร และควรให้อาหารไก่ก่อนทำการเก็บไข่ และควรพิจารณาการลดอาหารหรือเพิ่มอาหารตามระดับผลผลิตที่ได้รับ

โปรแกรมการทำวัคซีนไก่ไข่ และการป้องกันโรคไก่ไข่เบื้องต้น มีดังนี้

 

โปรแกรมการทำวัคซีนไก่ไข่ และการป้องกันโรคไก่ไข่เบื้องต้น มีดังนี้


การทำวัคซีนในไก่ไข่ มีตัวอย่างโปรแกรมวัคซีนดังนี้
- เมื่อไก่อายุได้ 1 วันให้ทำวัคซีนป้องกันโรคมาเร็กซ์
- อายุ 1 สัปดาห์ ให้ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล
- อายุ 2 สัปดาห์ ทำวัคซีนกัมโบโร
- อายุได้ 6 สัปดาห์ ทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ
- อายุ 12 สัปดาห์ ทำวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์
- อายุ 16 สัปดาห์ ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซ้ำ

การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย ในสวนไผ่


การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย ในสวนไผ่


          ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ นายสุธรรม จันทร์อ่อน เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553 สาขาบัญชีฟาร์ม หมอดินดีเด่น ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ การเลี้ยงไก่ไจ่ กิจกรรมภายในฟาร์มเป็นระบบเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ มีการรวมกลุ่มจัดการผลผลิตอินทรีย์ ส่งให้ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกในเขตหนองแขม ดังนี้