ความเชื่อ ไข่แดงสีเข้ม มีคุณค่าทางอาหารมากกว่า ไข่แดงสีเหลืองอ่อน


ความเชื่อ ไข่แดงสีเข้ม มีคุณค่าทางอาหารมากกว่า ไข่แดงสีเหลืองอ่อน

          ความจริงสีของไข่แดงไม่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางโภชนาการแต่อย่างใด สีของไข่แดงเกิดจากอาหารที่แม่ไก่ได้ทานเข้าไป เช่นสีเหลืองของข้าวโพด นอกจากนี้ไข่แดงที่มีสีเข้มมาก อาจเกิดจากการใช้สารสังเคราะห์เร่งสีไข่แดงผสมไปในอาหารของแม่ไก่ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในบางประเทศอีกด้วย


          ผู้ผลิตไข่ไก่สามารถทำให้ไข่แดงสีเข้มแค่ไหนก็ได้ (ตามพัดเทียบสีในรูป) โดยใช้สารสังเคาระห์เพิ่มสีไข่แดง ดังนั้นเลือกไข่ไก่ที่ไข่แดงสีเหลืองนวลตามธรรมชาติกันดีกว่า

* * * * *
หาซื้อไข่ไก่อินทรีย์ หรือติดตามเราทาง เพจ Facebook คลิก : ไข่ ไก่ อินทรีย์ อารมณ์ดี