การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย ในสวนไผ่


การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย ในสวนไผ่


          ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ นายสุธรรม จันทร์อ่อน เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553 สาขาบัญชีฟาร์ม หมอดินดีเด่น ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ การเลี้ยงไก่ไจ่ กิจกรรมภายในฟาร์มเป็นระบบเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ มีการรวมกลุ่มจัดการผลผลิตอินทรีย์ ส่งให้ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกในเขตหนองแขม ดังนี้

          1. พื้นที่เลี้ยงไก่ไข่ เป็นสวนไผ่เนื้อที่ 1 ไร่ ล้อมบริเวณด้วยมุ้งในล่อนไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ใด ๆ ในพื้นที่

          2. พันธุ์ไก่ไข่ เดิมใช้พันธุ์ลูกผสมสามสายเลือด 50 ตัว ต่อมาซื้อไก่ไข่พันธุ์กบินทร์บุรี ของกรมปศุสัตว์ จำนวน 80 แม่ และลุกไก่พันธุ์ลูกผสมสามสาย 25 ตัว มีแผนการผลิตไก่ทดแทนด้วยตนเอง

          3. วิธีการเลี้ยงและการจัดการ เลี้ยงแบบปล่อยในส่วนไผ่ในพื้นที่ 1 ไร่ มีความหนาแน่น 12 ตร.ม./ตัว ซึ่งมีแมลง ปลวกธรรมชาติเพียงพอสำหรับไก่ไข่ ไก่ไข่จะคุ้ยเขี่ยหาอาหารทั้งวันภายในสวนไผ่ที่ร่มรื่น และตัดใบไผ่เป็นพืชสีเขียวให้ไก่กินทุกวัน คุณสุธรรมเป็นผู้ชอบลองค้นคว้าวิธีการปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้วิธีการจัดการโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน แสวงหาวิธีการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพ สร้างแหล่งอาหารธรรมชาติให้ไก่ไข่ โดยสังเกตมีใบไผ่ทับถมกันภายในสวน รวมทั้งไม้ต่าง ๆ เป็นที่ชื่นชอบของปลวก การสร้างปลวกต้องมีความชื่น ดังนั้นจึงได้ต่อท่อมาภายในสวน รดน้ำต้นไผ่ทุกวันด้วยน้ำผสมน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย จึงทำให้มีแมลงและปลวกเป็นอาหารโปรตีนอย่างเพียงพอ นอกจากนี้น้ำหมักชีวภาพยังทำให้เกิดความสมดุลที่ดีของจุลินทรีย์บริเวณที่เลี้ยงไก่


อาหารเสริมไก่ไข่
          นายสุธรรมได้ลองผิดลองถูก ในระยะแรกใช้รำและปลายข้าวมากทำให้ไก่อ้วย ไม่ค่อยไข่ ดังนั้นจึงได้ลดลงจนเป็นสูตรที่ลงตัว โดยให้อาหารวันละมื้อ ดังนี้

สูตรอาหารไก่ไข่
1. หยวกกล้วยสับ  5 กก.
2. รำละเอียด  1 กก.
3. รำหยาบ  2 กก.
4. ปลายข้าว  2 กก.
5. ข้าวเปลือก  1 กก.

- ไก่ไข่ได้จิกกินจากธรรมชาติอย่างอิสระ เช่น ปลวก แมลง พืชสีเขียวจากไผ่ทุกวัน

- สร้างปลวกแมลงธรรมชาติจากใบไม้ทับถม ด้วยการปล่อยน้ำผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ต้นกล้วยให้ความชื้นกับใบไม้ที่ทับถมจนเกิดแมลง และปลวกที่ให้ไก่ไข่ได้จิกกินตลอดเวลา
วิธีทำ น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย
วัตถุดิบ
1. ต้นกล้วยยาว 1 เมตร ทั้งต้น
2. น้ำตาลทรายแดง หรือ กากน้ำตาล

วิธีทำ
          ใช้ต้นกล้วยยาว 1 เมตรทั้งต้น ขุดตอนเช้านำมาสับ ให้ได้อัตราส่วนหยวกกล้วยสับ 3 ส่วน ใช้กากน้ำตาล หรือ น้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน หมัก 7 วัน

การนำไปใช้
          กรองเอาแต่น้ำเป็นหัวเชื้อผสมน้ำรดพื้นให้น้ำตันไผ่ ทำให้ย่อยสลายใบไม้ทับถมและควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรค

การให้ผลผลิตไก่ไข่ : เปอร์เซ็นต์การให้ไข่ไก่เฉลี่ย 60 % ไก่แข็งแรง สุขภาพดี

การตลาด : ขายไข่ไก่ให้สมาชิกประจำแถบหนองแขม ซึ่งรับผลผลิตพืชผักอินทรีย์ของกลุ่ม

ไข่ ไก่ อินทรีย์ อารมณ์ดี