การให้อาหารไก่ไข่ และสูตรอาหารไก่ไข่


การให้อาหารไก่ไข่ และสูตรอาหารไก่ไข่

          หลักเกณฑ์ในการให้อาหารไก่ไข่ ต้องพิจารณามาจากหลายปัจจัยอย่างเช่น เวลาให้อาหารไก่ต้องตรงเวลา เวลาที่เหมาะสมโดยช่วงเช้าควรให้เวลา 8.00 - 9.00 น. และช่วงบ่ายควรให้เวลา 13.00 - 14.00 น. หมั่นสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของไก่เพื่อใช้เป็นการพิจารณาว่าต้องลดหรือเพิ่มอาหาร และควรให้อาหารไก่ก่อนทำการเก็บไข่ และควรพิจารณาการลดอาหารหรือเพิ่มอาหารตามระดับผลผลิตที่ได้รับ          เปลือกหอยที่ต้องให้ควรเลือกให้เวลาบ่าย ควรเลือกให้น้ำก่อนให้อาหารเพื่อให้ไก่กินน้ำหลังจากกินอาหารทันที ควรจัดสรรการเติมอาหารในปริมาณที่เหมาะสมคือระดับ 1 ใน 3 ของภาชนะ ควรผสมอาหารด้วยรำและปลายข้าวใช้เลี้ยงไก่เอง และควรผสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และปริมาณอาหารที่ไก่ไข่ที่เราเลี้ยงแบบปล่อยต้องการควรจะอยู่ที่ตัวละ 100 กรัมต่อวันต่อตัว อย่าให้มากกว่านี้ เพราะไก่จะไม่ค่อยหากินอาหารตามธรรมชาติ ไม่ต้องกลัวไก่ไม่อิ่มเพราะการที่เราเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยไก่จะสามารถหากินอาหารจากข้างนอกได้เช่น แมลง หญ้า ฯลฯ


สูตรอาหารไก่ไข่อินทรีย์ มีดังนี้
1. กากถั่วเหลือง 15 กิโลกรัม
2. ปลาป่น 8 กิโลกรัม
3. ปลายข้าว 30 กิโลกรัม
4. ข้าวโพดบด 25 กิโลกรัม
5. มันสำปะหลัง 15 กิโลกรัม
6. ใบกระถินป่น 1 กิโลกรัม
7. ไขมันสัตว์ 1.5 กิโลกรัม
8. หินปูน 2 กิโลกรัม
9. ไดแคลเซียมฟอสเฟต 1.5 กิโลกรัม
10. วิตามินแร่ธาตุ 1 กิโลกรัม
รวมทั้งหมด 100 กิโลกรัม

          สูตรอาหารไก่ไข่สูตรนี้ให้โปรตีนสูงถึง 18 เปอร์เซนต์ แคลเซียม 1.7 เปอร์เซนต์ และให้พลังงานรวม 2,800 กิโลแคลอรี และจะให้ดีเพื่อความแน่ใจในการเป็นอาหารไก่ไข่อินทรีย์ ควรใส่ว่านรางจืนไปอีก 1 กิโลกรัมนะครับ เพราะว่านรางจืดจะไปเจือจางสารเคมีในอาหารและในตัวไก่ไข่ด้วย

* * * * *
ติดตามเราทาง Facebook คลิก : ไข่ ไก่ อินทรีย์ อารมณ์ดี