ไข่ไก่เปลือกสีขาว แพงกว่า สดกว่า อร่อยกว่า มีคุณค่าทางอาหารมากกว่า จริงหรือไม่ ?


ไข่ไก่เปลือกสีขาว แพงกว่า สดกว่า อร่อยกว่า มีคุณค่าทางอาหารมากกว่า จริงหรือไม่ ?


          สีของเปลือกไข่ไก่เป็นผลมาจากสายพันธุ์ของแม่ไก่ แม่ไก่ไข่สายพันธุ์เล็กฮอร์นขาว (White Leghorn) ให้เปลือกไข่สีขาว ส่วนแม่ไก่ไข่สายพันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red) จะให้ไข่ไก่ที่มีเปลือกสีออกน้ำตาล


แม่ไก่ไข่สายพันธุ์เล็กฮอร์นขาว (White Leghorn)

แม่ไก่ไข่สายพันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red)
          ไข่ไก่ทั้งสีน้ำตาลและสีขาว ให้คุณค่าทางอาหารเท่ากันถ้าหากว่าเลี้ยงเหมือนกัน ความอร่อยของไข่ไก่นั้นขึ้นอยู่กับวัตถุดิบอาหารที่ใช้เลี้ยงแม่ไก่ ส่วนความสดของไข่ไก่ขึ้นกับอายุของไข่ไก่และการเก็บรักษา


          ในแง่ต้นทุนการเลี้ยงแม่ไก่ที่ให้ไข่เปลือกสีน้ำตาลจะมีต้นทุนการเลี้ยงสูงกว่า ทำให้ไข่เปลือกสีน้ำตาลมีต้นทุนสูงกว่าไข่ไก่เปลือกสีขาว ในต่างประเทศไข่ไก่เปลือกสีน้ำตาลจะแพงกว่าไข่ไก่เปลือกสีขาวเล็กน้อย


สรุป ทางเพจ "ไข่ ไก่ อินทรีย์ อารมณ์ดี" ขอยืนยันคำตอบตรงนี้ได้เลยว่า "ไม่จริงนะ...."

หาซื้อไข่ไก่อินทรีย์ หรือติดตามเราทาง เพจ Facebook คลิก : ไข่ ไก่ อินทรีย์ อารมณ์ดี